logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

AutoPASS-avtale

Hvordan oppnå rabatt i AutoPASS-løsningen

For å oppnå rabatt i sambandet etter 01.01.2017, må det benyttes en gyldig AutoPASS-brikke. Rabattene gis for kjøretøy i gruppe AP1 – AP9, men ikke for El-kjøretøy og MC. Med gyldig brikke uten lokal avtale med Bastø Fosen oppnår man 10 % rabatt. Man kan inngå rabattavtale med Bastø Fosen og oppnå rabatt på 30 % ved å betale et forskuddsbeløp fastsatt av AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2017.

Endring i AutoPASS regulativet for privatkunder  jmf. §4.2.1: Privatkunder kan nå knytte to kjøretøy til en rabattavtale.

Tidligere var det kun ett kjøretøy pr. rabattavtale. For de som allerede har opprettet to avtaler, ta kontakt med vår tjeneste leverandør BT Signaal : autopassferje@btsignaal.com
 

Her er oversikt over forskuddsbeløpene (endrede summer pr. 22.12.16):

For kjøretøy i bilgruppe AP1‐AP2 (inntil 8 m) er det kr 3.600 pr. kjøretøy inkludert last.

For kjøretøy i bilgruppe AP3‐AP6 (8,01-17,5 m) er det kr 12.000 pr. kjøretøy inkludert last.

For kjøretøy i bilgruppe AP7‐AP9 (over 17,5 m) er det kr 20.000 pr. kjøretøy inkludert last.

OBS! Endring i reglene for forskuddsbetaling for STORBRUKER BEDRIFT pr. 22.12.16:

Etter en gjennomgang med oppdragsgiver, er det bestemt at reglene ved forskuddsbetaling pr. kjøretøy skal endres i AutoPASS regulativet for storbrukere bedrift for vårt samband. Det vil si at storbrukere som har mer enn 2 kjøretøy i kategori AP3- AP6 (8 – 17,5 meter) eller kategori AP7 – AP9 (17,51 meter og oppover), kan be om kalkulering av forskuddsbeløpet basert på gjennomsnittlig forventet månedsomsetning ganger 1,5 for alle kjøretøy de registrerer inn i en tilleggsavtale med Bastø Fosen. 

Tabellen under gjelder for storbrukere som har "MER ENN 2 KJØRETØY" på en avtale:

 

 

Gruppe

 

 

Lengde

 

 

Per kjøretøy

Minimum antall kjøretøy det må betales fullt forskudd for

 

 

Minimumsbeløp

AP3-AP6

8 meter til 17,5 meter

12000

2

24000

AP7-AP9

17,51 meter og oppover

20000

2

40000


Fra 3. kjøretøy og oppover gjelder følgende regelsett:
Forskuddet settes til høyeste beløp av følgende:
- Minimum betale for 2 kjøretøy (24.000 NOK opp til AP6) eller (40.000 NOK for AP7 og oppover).
- Minimum betale for forventet omsetning for 1,5 måned for alle kjøretøy som registreres på avtalen.

Dette innebærer at kalkulering av forskuddsbeløpet når man har over 2 kjøretøy, må gjøres på følgende måte:
Rabattert pris (i riktig kategori) pr. overfart ganges med forventet antall reiser pr. mnd. totalt for alle kjøretøy i avtalen. Det utregnede beløpet pr. mnd. ganges med 1,5.

OBS! Summen som kommer opp på forskuddsfaktura, kan man se bort ifra (om man har mer enn 2 kjøretøy), siden den tekniske biten ikke er helt på plass enda. Etter avtaletegning og mottatt kundenummer, sendes en mail til: autopassferje@btsignaal.com hvor man ber om enten minimumsbeløp ut ifra tabellen som fakturasum eller gjennomsnittlig omsetning pr.mnd. x 1,5. Når faktura er betalt, oppnår man 30 % rabatt.

                                                       *****
For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for.
For kjøretøy i bilgruppe AP1 (inntil 6m) med henger viser vi til pkt. 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2017.


Om AutoPASS-brikken

Ifølge konsesjonsvilkår skal Bastø Fosen ikke være brikkeutsteder.

Om man ønsker å kunne betale med AutoPASS-brikke og ikke har brikke i bilen sin fra før, må man inngå hovedavtale med et bompengeselskap som utsteder brikker, se www.autopass.no.

Deretter kan man inngå tilleggsavtale med Bastø Fosen.


Utenlandske brikker

I tillegg til norske AutoPASS-brikker kan man bruke brikker fra utenlandske tjenesteleverandører, som inngår i EasyGo-samarbeidet, for eksempel BroBizz®, ØresundBizz®, AutoBizz eller Go-Box.


Hvordan inngå rabattavtale med Bastø Fosen

Man kan inngå tilleggsavtale via linken: Tegn AutoPASS-avtale med Bastø Fosen AS

For generelle henvendelser om AutoPASS kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør BT Signaal

E-post: autopassferje@btsignaal.com

Telefon: (+47) 815 11 057 / (+47) 55 54 76 92

Bastø Fosen AS

Tlf: (+47) 33 03 17 40
Rustadbrygga 5 bastohorten@fosen.no
Postboks 94  
N-3191 Horten  

 

For generelle henvendelser angående AutoPASS,
kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør BT Signaal:

E-post: autopassferje@btsignaal.com

Telefon: (+47) 815 11 057 / (+47) 55 54 76 92