logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

AUTOPASS-LØSNINGSBESKRIVELSE

Ett av konsesjonskravene for drift av riksvegferjesambandet Moss – Horten i perioden 2017-2026, er innføring av AutoPASS-løsning for automatisk betaling med AutoPASS-brikke. I tillegg vil det fortsatt være manuell løsning for betaling med debetkort, kredittkort og kontanter. Manuell betaling skal ivareta kunders behov for anonymitet. Betaling for passasjerer bortfaller siden automatisk registrering av kjøretøy med AutoPASS-brikke utelukker betaling for passasjerer.

Hvordan fungerer den nye betalingsløsningen for passasjerer uten kjøretøy og syklister
Det kreves ingen betaling. For ombordstigning følg anvisninger på kaia.

Betalingsfelt for trafikanter med kjøretøy
Alle tre felt på hver side av fjorden er tilrettelagt for å kunne håndtere både automatisk betaling med AutoPASS-brikke og manuell betaling med debetkort, kredittkort og kontanter. Dette betyr at løsningen har fleksibilitet, slik at feltene enten kan settes i manuell modus eller i AutoPASS-modus. Den reisende må derfor følge skilting ved ankomst av betalingsområdet for valg av riktig betalingsfelt.

Hvem skal velge AutoPASS-felt for betaling for kjøretøy
Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke kan kjøre i AutoPASS-felt for betaling.

Hvem skal velge manuelt felt for betaling for kjøretøy

  • Trafikanter uten AutoPASS-brikke

  • Motorsykler uten tilhenger, samt med tilhenger og/eller sidevogn.

  • Kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden (forutsatt at eieren selv er med i bilen og gyldig dokumentasjon kan forevises).

  • Trafikanter som av helsemessige årsaker har spesielle behov i forhold til plassering av kjøretøyet om bord. (Kan benytte AutoPASS-brikke for betaling i det manuelle feltet.)

  • Kjøretøy med farlig last. (Kan benytte AutoPASS-brikke for betaling i det manuelle feltet.)

  • Trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke som ønsker å betale med debet-/kredittkort eller med kontanter istedenfor brikkebetaling.

Hvordan fungerer betaling i AutoPASS-feltene
Feltene er utstyrt med bommer som ikke går opp før betalingen er godkjent. Lengden på kjøretøyet måles av utstyret som finnes før bommen. Videre leses AutoPASS-brikken, valideres opp mot gyldighet og bilnummerskilt avleses for kontroll av bl.a. EL-kjøretøy. Ved gyldig AutoPASS-brikke og gyldig hovedavtale med sin brikkeutsteder, godkjennes betalingen. Kjøretøyet får da grønt eller hvitt lys avhengig av saldo på AutoPASS-avtalen(e) og bommen går opp. Ingen billett utstedes. Prisen fastsettes senere i AutoPASS-sentralsystemet basert på foretatte målinger og avhengig av avtaletype og status/saldo. Ved evt. ugyldig brikke (rødt lys) er det mulig å betale med debetkort/kredittkort i betalingsautomat, slik at bommen går opp. Dersom sjåføren ikke har gyldig debet/kredittkort, må sjåføren via intercom kontakte manuell betjening. De kan da åpne bommen og enten dirigere kjøretøyet ut av kaiområdet, eller foreta manuell betaling med kontanter.

Hvordan fungerer avregning av passeringer betalt med AutoPASS-brikke
For trafikanter som har avtale med Bastø Fosen AS avregnes passeringsprisene fortløpende med 30 % rabattsats og trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ny faktura sendes når det er ca. 25 % igjen av det innbetalte forskuddsbeløpet. For trafikanter uten slik avtale med Bastø Fosen, avregnes passeringsprisene med 10 % rabattsats og kravet videresendes det bompengeselskapet hvor trafikanten har fått AutoPASS-brikken fra.

Informasjon om AutoPASS-brikken og rabattavtale med Bastø Fosen finnes her:

AutoPASS-avtale

Informasjon om våre priser og vilkår gjeldende f.o.m. 01.01.2017 finnes her:

Bastø Fosen AS

Tlf: (+47) 33 03 17 40
Rustadbrygga 5 bastohorten@fosen.no
Postboks 94  
N-3191 Horten  

 

For generelle henvendelser angående AutoPASS,
kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør BT Signaal:

E-post: autopassferje@btsignaal.com

Telefon: (+47) 815 11 057