logo

Velg språk

 • no_NO
 • en_GB

Søk

Du er her:

Ferjeleiet i Moss oppgraderes

Mandag 13. november starter arbeidet med ombygging og oppgradering av ferjeleiet i Moss. I denne perioden vil sambandet trafikkeres med fire ferjer i stedet for fem.

Ombyggingen av ferjeleiet i Moss er i gang. Fra og med mandag 13. november vil ferjesambandet Moss-Horten måtte trafikkeres av fire ferjer i stedet for fem, og rutetabellen vil derfor justeres.

 

– Ferjelemmene er slitte og må oppgraderes. De skal også bygges om i henhold til den nye standarden for ferjekaibruer i Norge, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen.

 

– For å oppgradere ferjeleiet må det gamle terminalbygget på Lingekaia først rives. Oppgraderingen medfører store pelearbeider. I tillegg vil det foregå stål- og betongarbeider på kaia i anleggsperioden, utgreier prosjektlederen.

 

Én ferje tas ut av drift på vinterstid


Arbeidet på kaia strekker seg i første omgang frem til påske 2018. I denne perioden arbeides det med oppgradering av ferjelem 1, noe som medfører at én ferje tas midlertidig ut av drift.


– Det er ikke mulig å kjøre fem ferjer på kun ett ferjeleie uten at det oppstår store forsinkelser. Derfor har vi blitt enige med Statens vegvesen om å ta én ferje ut av drift i anleggsperioden, for å få til en smidig trafikkavvikling. Da unngår vi at ferjene må vente på ledig ferjeleie, uttaler administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

 

Etter påske skal ferjesambandet igjen operere med full kapasitet frem til høsten 2018, før oppgradering av ferjelem 2 står for tur. Ferjeantallet vil da på ny måtte reduseres i en periode. Hele kaia er planlagt ferdigstilt våren 2019.

 

Rutetabell justeres 13. november

Endringene i ferjesambandets rutetabell inntrer mandag 13. november. I periodene hvor det normalt er 15 minutter mellom hver ferjeavgang vil det i stedet bli 20 og 25 minutter mellom avgangene når 4 ferjer trafikkerer sambandet. Utover dette vil dagens rutetabell opprettholdes.

 

– Arbeidene er lagt til de periodene hvor det er lavest trafikk i ferjesambandet, slik at de er til minst mulig ulempe. Så snart arbeidene er avsluttet vil sambandet Moss-Horten trafikkeres av fem ferjer igjen, og vi går tilbake til ordinær rutetabell, opplyser Lund i Bastø Fosen.

 

Det er entreprenør ALTi Bygg og Anlegg som utfører anleggsarbeidet for Statens vegvesen. Tilsvarende oppgradering ble utført på ferjelemmene i Horten tidligere i år.

 

Rutetabell gjeldende i anleggsperioden finnes på www.basto-fosen.no

 

Kontaktpersoner:

 

 • Vedrørende anleggsarbeidet:
  Elin Bustnes Amundsen – Prosjektleder, Statens vegvesen
  Tlf. 992 11 565

 

 • Vedrørende drift av ferjene, konsekvenser av ombyggingen o.l.
  Øyvind Lund – Administrerende direktør, Bastø Fosen
  Tlf. 952 27 888

 

Vedrørende ferjekonsesjonen:
Arne Bjørklund – Seksjonssjef drift, Statens vegvesen
Tlf.  416 03 032
 

Les hele pressemeldingen her

Bastø Fosen AS

Tlf: (+47) 33 03 17 40
Rustadbrygga 5 bastohorten@fosen.no
Postboks 94  
N-3191 Horten  

 

For generelle henvendelser angående AutoPASS,
kontakt vår AutoPASS-tjenesteleverandør BT Signaal:

E-post: autopassferje@btsignaal.com

Telefon: (+47) 815 11 057 / (+47) 55 54 76 92