logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

Refusjon av verdikort - siste frist 31.12.2019

1. januar 2017 gikk vi over til AutoPASS-betalingsløsning. Gjenværende saldo på ditt verdikort, vil bli refundert til din bankkonto ved utfylling av refusjonsskjema og innlevering av kort. For refusjon av ubrukte dager for periodekort påfylt i desember 2016, kan det også brukes samme skjema.

Man kan fylle ut skjema på pc eller for hånd. Skriv ut skjema før eller etter påføring av informasjonen i utfyllingsfeltene. Legg utfylt skjema og kort/kortene i samme konvolutt før innsendelse. Se skjema under:

Skjema ved innlevering av verdikort for refusjon

Frist for innlevering av kort og refusjonsskjema: 31.12.2019

Hvorfor skal dagens verdikort refunderes
I følge AutoPASS-regulativet blir det ikke gitt anledning til bruk av andre typer rabattkort i ferjesambandet etter at AutoPASS-brikkebetaling er innført. Dette innebærer at alle nåværende kortrabattordninger avvikles ved årsskiftet 2016/2017. Restsaldo kan ikke overføres til AutoPASS-avtale.

Hva som refunderes og hva er refusjonsfrister
Det blir refundert full restverdi fra alle dagens verdikort uansett når disse ble førstgangskjøpt eller fylt på sist. Verdiene refunderes kostnadsfritt i 3 år etter dato for ugyldighet, det vil si innen 31.12.2019. Etter dette anses verdikortene som verdiløse. Vi minner om at kortgebyret ved kjøp av verdikort ikke vil bli refundert.

OBS! Det må påregnes opptil 3 - 4 ukers behandlingstid ved refusjon av verdikort. Det er store mengder verdikort som skal refunderes, og det jobbes fortløpende med å betale restsaldo tilbake til kunden. 

Prosedyre for innlevering av verdikort for refusjon
Om du har restverdi igjen på ditt verdikort, ber vi deg fylle ut Refusjonsskjema for å få refundert gjenstående restsaldo. Dersom du har flere kort, føres alle serienumrene det er plass til, på samme skjema. Om flere skjemaer må fylles ut, leveres disse samlet. Utfylt skjema og kort kan leveres på en av følgende måter:

  • i merkede postkasser om bord på våre ferger / til ansatte i cafè

  • ved administrasjonen (adr. Rustadbrygga 5, 3187 Horten) eller

  • sendes i post til: Bastø Fosen AS, PB 94, 3191 Horten (Merk. Refusjon verdikort).

Ved postkassene om bord vil det bli lagt forseglingsposer som kan brukes ved innlevering.

VIKTIG! Før du sender inn: Noter deg serienummeret på ditt/dine kort. Dette kan gjøres i tilsvarende felt på den delen av innleveringsskjema som du beholder.

Bastø Fosen AS                                           
Rustadbrygga 5                                            

Postboks 94                                                  
N-3191 Horten                                               
E-post: bastohorten@fosen.no                   
Tlf: (+47) 33 03 17 40
(Man - fre fra kl. 08:00 - 15:30)
 

For henvendelser angående AutoPASS, kontakt
vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:

E-post: mosshorten@skyttel.no
Tlf:
 (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)