Matroser

Vi har behov for å øke vikar/avløserpoolen vår med flere dyktige matroser.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Daglig drift
 • Skape et godt arbeidsmiljø
 • Viktige sikkerhetsoppgaver i henhold til alarminstruks
 • Bistå våre kunder og utvise god kundeservice
 • Etterleve selskapets sikkerhetskultur og prosedyrer gjennom sikkerhetsstyringssystemet
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Alterneringsplikt mellom dekk og maskin
 • Utføre andre arbeidsoppgaver gitt av overstyrmann

Link til fullstendig stillingsutlysning finner du her: Matroser


Restaurasjonsassistent

Vi søker ekstrabemanning til våre cafèer ombord

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Daglig drift av cafè 
 • Vareproduksjon og servering av dette
 • Varepåfylling og varehåndtering
 • Etterleve krav i henhold til IK-Mat
 • Skape et godt arbeidsmiljø
 • Etterleve rederiets rutiner for dokumentstyring
 • Bistå våre kunder og utvise god kundeservice
 • Etterleve selskapets sikkerhetskultur og prosedyrer gjennom sikkerhetsstyringssystemet

Link til fullstendig stillingsutlysning finner du her: Restaurasjonsassistent