Torghatten AS søker etter en fremoverlent controller og en forretningsorientert prosjektutvikler

Torghatten AS er et av Norges største konsern innen kollektivtransport, med en årlig omsetning på ca 3 milliarder kroner og ca 1500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø, fordelt på ruter for ferje og hurtigbåt i hele Norge. I dag eies selskapet av EQT Infrastructure og Nysnø Klimainvesteringer. EQT Infrastructure vil sammen med Nysnø være gode eiere for Torghatten og vil videreføre bærekraftstrategien selskapet har lagt. De vil ivareta selskapets solide fundament og bygge videre på Torghattens viktige samfunnsrolle i byer og lokalsamfunn både i inn- og utland.