Restaurasjonsassistent

Vi søker ekstrabemanning til våre cafèer ombord

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Daglig drift av cafè 
  • Vareproduksjon og servering av dette
  • Varepåfylling og varehåndtering
  • Etterleve krav i henhold til IK-Mat
  • Skape et godt arbeidsmiljø
  • Etterleve rederiets rutiner for dokumentstyring
  • Bistå våre kunder og utvise god kundeservice
  • Etterleve selskapets sikkerhetskultur og prosedyrer gjennom sikkerhetsstyringssystemet

Link til fullstendig stillingsutlysning finner du her: Restaurasjonsassistent