logo

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Søk

Du er her:

Torghatten fortsetter å vokse

Konsernet Torghatten fortsetter å vokse og hadde i 2012 en positiv utvikling på de fleste områder. Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på omtrent 3,6 mrd og 2800 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt og buss i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på i overkant av 100 fartøy og 1000 busser.

Omsetningen i Torghatten ble 3,6 mrd. Til sammenligning var omsetningen 3,4 mrd. i 2011. Resultat før skatt ble 210 mnok mot 205,5 mnok året før. Egenkapitalen er på 1.251,5 mnok som før utbytte gir en økning på 15% fra 2011. Totalbalansen er på 4,8 mrd. som er en økning på 14% fra forrige år. Investering i de nye "Lofotferjene" utgjør hovedandelen av denne økningen.

Torghatten deler sin virksomhet opp i segmentene sjø, land og øvrig virksomhet. For virksomhet knyttet til sjø har det i år vært noe lavere resultat sammenlignet mot 2011, men totalt har dette segmentet også i år gitt et bra bidrag til resultatet. Den sjøbaserte virksomheten gir fortsatt en bedre inntjening enn den landbaserte. Både buss og øvrig virksomhet viser resultat som er noe bedre enn 2011.

Bastø Fosen AS                                           
Rustadbrygga 5                                            

Postboks 94                                                  
N-3191 Horten                                               
E-post: bastohorten@fosen.no                   
Tlf: (+47) 33 03 17 40
(Man - fre fra kl. 08:00 - 15:30)
 

For henvendelser angående AutoPASS, kontakt
vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:

E-post: mosshorten@skyttel.no
Tlf:
 (+47) 55 30 00 01 (Man - fre fra kl. 09:00 - 15:00)