Bedriftskunder kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale forutsatt at kjøretøyene er registrert på samme gyldige organisasjonsnummer.

Tegn avtale her

Ved opprettelse av rabattavtale avregnes passeringsprisene fortløpende med 30 % rabattsats og trekkes fra innbetalt forskuddsbeløp. Ny faktura sendes når det er ca. 25 % igjen av det innbetalte forskuddsbeløpet.

Det utstedes ingen kvittering. Passeringsoversikten finner man på MinSide.

For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for.
For kjøretøy i bilgruppe AP1 (inntil 6m) med henger viser vi til pkt. 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten

Forskuddsbeløp ved inntil 2 kjøretøy på en avtale:

Gruppe Lengde inkl. last Per kjøretøy
AP1‐AP2 inntil 8 m 3.600,-
AP3‐AP6 8,01-17,5 m 12.000,-
AP7‐AP9 over 17,5 m 20.000,-


 

 

 

Forskuddsbeløp ved mer enn 2 kjøretøy på en avtale:

Bedrifter som har mer enn 2 kjøretøy i kategori AP3- AP6 (8 - 17,5 meter) eller kategori AP7 - AP9 (17,51 meter og oppover), kan be om kalkulering av forskuddsbeløpet basert på gjennomsnittlig forventet månedsomsetning ganger 1,5 for alle kjøretøy de registrerer inn i en avtale med Bastø Fosen. 

Forskuddet settes til høyeste beløp av følgende:

  •  Minimum betale for 2 kjøretøy (24.000 NOK opp til AP6) eller (40.000 NOK for AP7 og oppover).
  • Minimum betale for forventet omsetning for 1,5 måned for alle kjøretøy som registreres på avtalen.
Gruppe Lengde inkl. last Per kjøretøy Minimum antall kjøretøy det
må betales fullt forskudd for
Minimumsbeløp
AP3 - AP6 8 - 17,5 m 12.000,- 2 24.000,-
AP7 - AP9 17,51 m og oppover 20.000,- 2 40.000,-

Dette innebærer at kalkulering av forskuddsbeløpet når man har over 2 kjøretøy, må gjøres på følgende måte:
Rabattert pris (i riktig kategori) pr. overfart ganges med forventet antall reiser pr. mnd. totalt for alle kjøretøy i avtalen. Det utregnede beløpet pr. mnd. ganges med 1,5.

Forskuddsbeløpet som beregnes ved opprettelse av avtale er fullt forskudd for alle kjøretøy i avtalen. Etter at avtale er opprettet, kan bedriftskunder som har mer enn 2 kjøretøy i kategori AP3 – AP9, og ønsker å endre forskuddsbeløpet, sende en mail til mosshorten@skyttel.no og oppgi ønsket forskuddsbeløp. Beløpet kan ikke være lavere enn minimumsbeløp ut ifra tabellen eller gjennomsnittlig omsetning pr. mnd. x 1,5. Når faktura er betalt oppnår man 30% rabatt.

Ved spørsmål angående avtale/faktura, ta kontakt med vår AutoPASS-tjenesteleverandør Skyttel AS:
E-post: mosshorten@skyttel.no
Telefon:  (+47) 55 30 00 01 (Mandag - fredag fra kl. 09:00 - 15:00)