Lengde 1 Kort / Kontant 2 Autopass 3 Autopass + avtale med BF 4
Inntil 6,0 meter 204,- 183,60 142,80
6,01 - 8,0 meter 453,- 407,70 317,10
8,01 - 10 meter 615,- 553,50 430,50
10,01 - 12 meter 729,- 656,10 510,30
12,01 - 14 meter 842,- 757,80 589,40
14,01 - 17,5 meter 920,- 828,00 644,00
17,51 - 19,5 meter 1036,- 932,40 725,20
19,51 - 22 meter 1176,- 1058,40 823,20
Over 22 meter 1294,- 1164,60 905,80

Øvrige klasser:

Lengde 1 Kort / Kontant 2 Autopass 3 Autopass + avtale med BF 4
EL-bil 77,- 77,- -
MC / Moped (benytt manuell luke) 77,- - -
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister GRATIS - -

Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger:
(båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn)

Lengde 1 Kort / Kontant 2 Autopass 3 Autopass + avtale med BF 4
Samlet lengde under 6 meter 204,- 183,60 142,80
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter 408,- 367,20 285,60
Samlet lengde over 10,0 meter 612,- 550,80 428,40

EL-bil inntil 6 m og under 3501 kg som har tilhenger:
(båt, heste, og vanlig henger, samt campingvogn)

Lengde 1 Kort / Kontant 2 Autopass 3 Autopass + avtale med BF 4
Samlet lengde under 6 meter 77,- 77,- -
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter 154,-

154,-

-
Samlet lengde over 10,0 meter 231,- 231,- -

1) Kjøretøyets lengde inkl. last
2) Pris ved kontant betaling eller med bank- / kredittkort 
3) Pris ved bruk av gyldig AutoPASS-brikke (10% rabatt)
4) Pris ved bruk av gyldig AutoPASS-brikke + rabattavtale med Bastø Fosen* (30% rabatt)

Alle priser er i norske kroner og er inklusiv 6% mva.

* For å oppnå 30% rabatt må man ha gyldig AutoPASS-brikke og i tillegg inngå egen avtale direkte med Bastø Fosen, som innebærer forhåndsbetaling av et beløp fastsatt av AutoPASS‐regulativ for riksvegferjesambandet Moss‐Horten

Se mer informasjon her: Rabattavtale med Bastø Fosen

Annen informasjon / vilkår:

  • Dobbel takst for kjøretøy med bredde over 2,6 meter.
  • Når kjøretøyet er over 6m eller over 3500 kg og har med seg tilhenger, takstlegges kjøretøyet etter samlet total lengde.
  • Vi gjør oppmerksom på at eventuell utoverhengende last, som f.eks. sykkelstativ, også må regnes med i den samlede totale lengden.
  • Benytt manuell luke for å få 50 % rabatt på kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden. For mer detaljer og dokumentasjonskrav se pkt. 4.4 i AutoPASS‐regulativ for riksvegferjesambandet Moss‐Horten NB! Dokumentasjonskravet beskrevet i regulativets pkt. 4.4 gjelder for kjøretøy som ble anskaffet før 01.03.2018. F.o.m. denne datoen opphørte dette punktet i AutoPASS-regulativ for øvrige riksferjesamband i Norge. I den forbindelse sluttet NAV å utstede legitimasjonsbevis for rabatt på ferjer som det fremdeles vises til i pkt. 4.4 i AutoPASS-regulativ for sambandet Moss - Horten. Rabatten er inntil videre ikke opphørt hos oss. NAV utsteder fortsatt bevis som er påført kjøretøyets registreringsnummer og som sier at bileieren har fått stønad til bil fra folketrygden. Dette beviset sammen med annet identitetskort er gyldig hos oss for å få 50 % rabatt for alle kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden etter 01.03.2018.