Løyve for 2016 i riksvegsambbandet Moss - Horten ble i september 2013 lyst ut på vanlig måte som en åpen konkurranse. Bastø Fosen ble etter vurdering av søknad og vilkår tildelt løyve frem til 1. januar 2017.

Bastø Fosen er fornøyd med tildelingen og ser frem til å drifte sambandet i en forlenget konsesjonsperiode.