Rutetider

Følgende avganger gjelder for : 01.07.2013

Fra horten

Morgen
 • 05:15
 • 05:45
 • 06:15
 • 06:45
 • 07:15
 • 07:45
 • 08:00
 • 08:15
 • 08:45
 • 09:15
 • 09:30
 • 09:45
 • 10:15
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 11:30
 • 11:45
 •  
 •  
Dag
 • 12:15
 • 12:30
 • 12:45
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:15
 • 15:30
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:15
 • 17:30
 • 17:45
Kveld
 • 18:15
 • 18:30
 • 18:45
 • 19:15
 • 19:45
 • 20:15
 • 20:45
 • 21:15
 • 22:00
 • 23:00
 • 24:00
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fra moss

Morgen
 • 05:00
 • 05:30
 • 06:00
 • 06:30
 • 07:00
 • 07:30
 • 08:00
 • 08:30
 • 08:45
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 11:45
 •  
 •  
 •  
Dag
 • 12:00
 • 12:15
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:30
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:30
 • 17:45
Kveld
 • 18:00
 • 18:15
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:15
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:15
 • 22:00
 • 23:00
 • 24:00
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

OBS! Man må påregne noe forsinkelse på følgende avganger på lørdager: kl. 14:15 fra Moss og kl. 15:00 fra Horten, på søndager: kl. 21:45 og kl. 23:15 fra Moss, kl. 22:30 fra Horten.
Overfarten tar ca. 30 minutter.

NB - Delays are to be expected at the following departures on Saturdays: 14:15 from Moss and 15:00 from Horten, on Sundays: 21:45 and 23:15 from Moss, 22:30 from Horten.
Expected crossing time 30 minutes.